Podrobnosti záznamu

Název
    Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897
Autor
    Elleder, L.
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Konference
    Workshop Adolfa Patery 2007 "Extrémní hydrologické jevy v povodích" (13.11.2007-13.11.2007 : Bratislava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
Strany
    S. 51-60
Poznámky
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: The Central-European record precipitation and floods in Central Europe at the end of July 1897
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Central Europe
    floods
    summer 1897
Klíčové slovo
    1897
    července
    Evropě
    Koncem
    Povodně
    Rekord
    Srážkový
    Střední
    Středoevropský
Abstrakt (česky)
   V roce 2007 jsme si připomněli 10. výročí přírodní katastrofy z července 1997, která postihla více států střední Evropy; v České republice se jednalo o "povodeň století". Určitou analogií je extrém, k němuž došlo přesně o sto let dříve, v létě 1897, tedy dnes již před 110 roky. Zatímco v červenci 1997 byly překonány dosavadní rekordy vícedenních úhrnů srážek, jednodenní úhrn 345,1 mm z 29. 7. 1897 na stanici Nová Louka v Jizerských horách překonán nebyl. Je tedy dodnes českým a pravděpodobně i přinejmenším středoevropským rekordem. Mimořádné srážky v létě 1897 vyvolaly velké povodně, které postihly značnou část střední Evropy. Na území dnešní České republiky se vyskytly především v povodí horního Labe.
Abstrakt (anglicky)
   In 2007 we have commemorated the 10th anniversary of the natural disaster in July 1997, which affected a number of countries in Central Europe. In the Czech Republic it was the "flood of the century". A certain analogy was an extreme event which was recorded exactly a hundred years ago, in the summer of 1897, i.e. already before 110 years. While the then hitherto records of multiday total precipitation amounts were broken in July 1997, the 1-day amount of 345.1 mm measured on the Nová Louka station in the Jizerské hory Mts. on 29 July 1897 was not beaten. It is therefore the Czech -and most likely also at least the Central-European- record until there days. The extreme rains in the summer of 1897 resulted in high water which affected a considerable part of Central Europe. In the territory of the today's Czech Republic the floods occurred namely in the Upper Labe (Elbe) R. Basin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012