Podrobnosti záznamu

Název
    Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku
Autor
    Hejhal, P.
    Hoch, A.
    Hrubý, P.
    Kočár, Petr
    Macháňová, Lenka
    Malý, K.
    Petr, Libor
    Štelcl, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Památky archeologické
Svazek/č.
    Roč. 103, prosinec
Strany
    s. 339-418
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 8
    Překlad názvu: The mediaeval concentrator and mining area Cvilínek near Černov in the Pelhřimov region
    Rozsah: 80 s. : P
    též v rámci VZ MSM 0021622427
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
Předmětová kategorie
    13th century
    archaeobotanics
    geochemistry
    mining settlement
    ore mining and smelting
    silver production
Klíčové slovo
    Areál
    Cvilínek
    Černova
    Hornický
    Pelhřimovsku
    Středověký
    úpravnický
Abstrakt (česky)
   Studie pojednává o zpracovatelských a obytných areálech zaměřených na produkci stříbra, tedy hlavního mincovního kovu a jednoho z důležitých předpokladů dynamického vývoje přemyslovského státu v 2. polovině 13. století. Na ploše přes 1,28 ha byly nalezeny pozůstatky třídění rudniny z nedalekého ložiska. Výjimečný je areál primární úpravy rud, kde se dochovaly dřevěné konstrukce. Dalším souborem jsou pozůstatky metalurgických pracovišť, soudobé hornické sídliště a konečně příkop, vymezující menší ohrazený areál.
Abstrakt (anglicky)
   In this paper are presented the mining and settlement areals, which are regarded for the remains of the mediaeval silver producing workshops, where the silver was the basic mint metall and one of important grounds of dynamic development of the přemyslidic dominium in 13th century. On the site about 1,28 ha has been detected the remains of the raw ore selection, containing the polymetallic sulphidic ores, which was exploited by the near ore deposit. Extraordinary well preserved was the ore washing workshop with the remains of the wooden constructions. The other areal was the metallurgic workshop with the remains of the smelting ovens. Completely different objects were excavated on the immediatelly situated mining settlement area, where was also small, with the ditch enclosured place.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014