Podrobnosti záznamu

Název
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
Údaj o odpovědnosti
    Marian Marschalko
Další názvy
    Stability study of slope type models in Carpathian flysch zone
Autor
    Marschalko, Marian
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 1
Strany
    s. 79-85
Rok
    2002
Poznámky
    4 obr., 6 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    316.77
    55(1)
    551.3
Skupina konspektu
    316.77
    55
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    modelování
    stabilita svahu
    svah
    systém informační
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Slovensko
Klíčové slovo
    Flyši
    Karpatském
    Modelů
    Stabilitní
    Studie
    Svahů
    Typových
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 9. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012