Podrobnosti záznamu

Název
    Stability of Arsenic Species in Soils Contaminated Naturally and in an Anthropogenic Manner
Autor
    Doušová, B.
    Filippi, Michal
    Koloušek, D.
    Martaus, A.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water, Air and Soil Pollution
Svazek/č.
    Roč. 187, 1-4
Strany
    s. 233-241
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Stabilita arsenových fází v půdách kontaminovaných přírodně a antropogenním způsobem
    Rozsah: 9 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    arsenic forms
    HFO
    mobility
Klíčové slovo
    Anthropogenic
    Arsenic
    Contaminated
    Manner
    Naturally
    Soils
    Species
    Stability
Abstrakt (česky)
   Byla studována stabilita a transport forem arsenu (As) v půdách ve třech kontaminovaných oblastech v České republice. Celkové obsahy As se pohybovaly od 60 do <18,000 ppm. Pomocí sekvenčních extrakcí (SE) bylo na základě odlišných vazeb a chemických vlastností As odlišeno pět frakcí použitelného As ve studovaných půdách. Obsah nespecificky a slabě vázaného As a As zůstávajícího v pevném zbytku vzorku nepřekročil 10 % totálního obsahu As. Obsah specificky vázaného As se pohyboval v rozmezí 5 až 15 %. Nejvýznamnější podíl As je vázán na frakci hydratovaných Fe oxidů (HFO) ať už amorfních či slabě krystalických (10 - 30 %) a/nebo na dobře krystalických formách (50 - 80 %). As sorpce na HFO površích, zvláště na těch dobře krystalických je nejdůležitější a zároveň značně stabilní vazbou As ve studovaných půdách. Modelové loužící experimenty v systému půda-podzemní voda povrchová voda dokumentují vzrůst mobility As při pH = 7.0.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012