Podrobnosti záznamu

Název
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
Údaj o odpovědnosti
    Karel Žák, Petr Dobeš, Jana Hladíková, Marta Pudilová
Autor
    Dobeš, Petr
    Hladíková, Jana
    Pudilová, Marta
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 3
Strany
    p. 271-284
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Barrandien
    chemismus hornin
    horniny karbonátové
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    proterozoikum
    struktura oolitická
    vápenec
    vulkanoklastika
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kokšín (Klatovy)
    Mítov (Plzeň-jih)
    Příbram
Klíčové slovo
    Barrandian
    Carbonate
    Fluid
    Inclusion
    Isotope
    Neoproterozoic
    Sediments
    Siliceous
    Stable
    Study
Abstrakt (anglicky)
   The Neoproterozoic volcanosedimentary sequences of the Teplá-Barrandian Unit contain several types of carbonate rocks. Most carbonate rocks are characterized by low Ű13C and low Ű18O values and were formed in connection with submarine volcanism and related hydrothermal activity. Significant amount of carbonate carbon of these rocks was derived from oxidation and/or pyrolysis of organic matter. In the Příbram area rare oolitic carbonate lenses were found with high Ű13C values up to +6 % corresponding to the typical isotopic composition of Neoproterozoic limestones of the world. Oxygen isotope data of oolitic limetsones of the Příbram area and of adjacent rocks, chert with intercalated dolomitic limestone, indicate that the formation of the studied rocks was also related to submarine hydrothermal activity.
   Abundant H2S-rich fluid inclusions characteristic of diagenetic environment support the idea that the isotope data reflect original depositional conditions with only minor alterations of subsea-floor metamorphism. Oxygen isotope data of several chert types are in the range between +16.6 and +21.1 % (SMOW). Within this range the Ű18O data for stromatolite-like chersts are the highest, indicating lower temperature of formation while dark-coloured bedded cherts (lydites) and light-coloured cherts were formed at a higher temperature. Individual growth zones of siliceous stromatolitic structures showed almost identical Ű18O data
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012