Podrobnosti záznamu

Název
    Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone
Údaj o odpovědnosti
    František Eichler, Jiří Ditz
Autor
    Ditz, Jiří
    Eichler, František
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 43, no. 1
Strany
    p. 545-549
Rok
    1999
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    acidita
    barva
    coniac
    česká křídová pánev
    jizerský faciální vývoj
    křemen
    křída
    oxidace
    pískovce
    rozpouštění
    železo dvojmocné
    železo trojmocné
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Žehrov (Mladá Boleslav)
Klíčové slovo
    Interface
    Methods
    Microscopic
    Monitoring
    PH
    Sandstone
    Solid-liquid
    Staining
    Study
    Used
    Wetted
Abstrakt (anglicky)
   Different indicators and chemical agents are used to indicate the changes of pH and iron content in the solutions penetrating the sandstone specimens. Thin and polished sections prepared from the rock sample were analysed for mineral composition and fabric features. X-ray powder diffraction (XRD) is used for quantitative analysis of mineral phases. Chemical composition of the rock is determined by X-ray fluorescence (XRF) method. Attestaton of the iron and its valence in the solution is given by reaction with aluminon hexacyanoferrate (II) and potassium hexacyanoferrate (III), the pH variations are indicated by the colour of the solution with bromocresol green. As our result show, the colour and pH variations are critically influenced by very ochre yellow crusts surrounding the quartz and feldspar grains. They are significantly enriched by FeIII.
   Gradual decrease of the pH values from more than 5.8 to less than 3.8 is represented by the colour changes of the indicator from blue to green and finally yellow at the transition from solution to sandstone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012