Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
Údaj o odpovědnosti
    Milan Matolín, Ivan Kašparec, Jaromír Hanák
Další názvy
    Ground gamma-ray spectrometry determination of 137Cs soils of the Jeseníky region and verification of its reliability
Autor
    Hanák, Jaromír
    Kašparec, Ivan
    Matolín, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 195-198
Rok
    2003
Poznámky
    1 diagr., 2 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    cesium
    gama-spektroskopie
    geologie regionální
    kvartér Českého masivu
    mapa geologická
    půdy
    radioaktivita
    rizika geologická
    terénní výzkum
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Klepáčov (Šumperk)
Klíčové slovo
    14-42
    137Cs
    Gama-spektrometrií
    Jeseníků
    Oblasti
    Ověření
    Půdách
    Rýmařov
    Spolehlivosti
    Stanovení
    Terénní
    Výsledků
Abstrakt (anglicky)
   The Jeseníky region in northern Moravia, Czech Republic, was a relatively highly contaminated area by nuclear fallout from Chernobyl accident in 1986, attaining locally 137Cs surface activity of 100 kBq/m2. Ground gamma-ray spectrometry with portable spectrometers GS-256, GR-320 and GR-130 was applied at the locality Klepáčov, Jeseníky region, in 2002. The objectives of field experiments were the estimates of 137Cs in soil 16 years after nuclear fallout contamination, and determination of precision and accuracy of 137CS field assays through comparison measurement by independently calibrated Instruments and differ-ent data processing approaches. Very low concentration of natural radionuclides K, U and Th in amphibolites and gneisses of the Desná dome at the locality (Tab. 1) contrasted with a high 18-46 kBq/m2 surface activity of 137Cs (Tab. 2), prevailing by its dose rate over natural gamma radiation.
   Very good correspondence of I37Cs independent assays, having a mean relative difference of 6 per cent (Tab. 2), proved the suitability of field scintillation gamma-ray spectrometry for nuclear falout estimates
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012