Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovení aminobifenylů v pitné a v říční vodě HPLC s elektrochemickou detekcí pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody
Další názvy
    HPLC determination of aminobiphenyls in drinking and river water using electrochemical detection with boron-doped diamond film electrode
Autor
    Barek, Jiří
    Klímová, Helena
    Maixnerová, Lucie
    Pecková, Karolina
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Chemické listy
Svazek/č.
    Roč. 104, č. 3
Strany
    6
Rok
    2010
Výraz tezauru
    2-aminobiphenyl, 3-aminobiphenyl, 4-aminobiphenyl
    HPLC amperometric detection, boron doped diamond film electrode, solid phase extraction
Klíčové slovo
    Aminobifenylů
    Borem
    Detekcí
    Diamantové
    Dopované
    Elektrochemickou
    Elektrody
    Filmové
    HPLC
    Pitné
    Pomocí
    říční
    Stanovení
    Vodě
Abstrakt (česky)
   Jsou popsány optimální podmínky pro HPLC stanovení submikromolárních a nanomolárních koncentrací 2-, 3- a 4-aminobifenylu v deionizované vodě, pitné vodě a říční vodě.
Abstrakt (anglicky)
   Optimum conditions are described for the HPLC determination of submicromolar and nanomolar concentrations of 2-, 3-, and 4-aminobiphenyls in deionized water, drinking water and river water.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012