Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
Údaj o odpovědnosti
    Petr Praus
Další názvy
    Determination of non-polar extractible matters in water technology
Autor
    Praus, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 125-131
Rok
    2000
Poznámky
    4 diagr., 10 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    hydrochemie
    kvalita vody
    nepolární extrahovatelné látky
    spektrometrie IR
    uhlovodíky
    vodní hospodářství
    znečištění
Klíčové slovo
    Extrahovatelných
    Látek
    Nepolárních
    Stanovení
    Technologii
    Vody
Abstrakt (anglicky)
   In the paper an account of determination of non-polar exctrictable matters, which is key parameter for classification of water quality, is presented. Such parameter is applied for quantification of total amount of non-polar hydrocarbons which can be extracted into suitable solvent. The most frequently used method for its determination is infrared spectrometry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012