Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
Údaj o odpovědnosti
    Jan Gruntorád, Milan Matolín
Další názvy
    Estimation of building materials radioactivity by means of gamma spectrometry
Autor
    Gruntorád, Jan, jr.
    Matolín, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 2
Strany
    s. 36-38
Rok
    1991
Poznámky
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    ekologie
    gama-spektroskopie
    kámen stavební
    radioaktivní vlastnosti hornin
    spektrometrie
    suroviny stavebního průmyslu
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Gama
    Radioaktivity
    Spektrometrií
    Stanovení
    Stavebnich
    Surovin
Abstrakt (česky)
   Stavební materiály mohou být zdrojem zvýšené radiace v obytných objektech. Stanovení radioaktivity stavebních surovin je možné a efektivní za použití přenosných gama spektrometrů. Pro terénní gama spektrometrické analýzy K, U a Th v horninách je u nás k dispozici přístroj GS-256, vyráběný státním podnikem Geofyzika Brno. Pro potřeby hygienické služby, kdy je hornina posuzována jako stavební materiál nebo jeho součást, je nutno výsledky vyjádřit v hmotnostní aktivitě (Bq.kg/-1/). Aby byla vyloučena nepřípustná radioaktivita stavebních materiálů, je třeba přesně určit radioaktivitu vstupních surovin. Proto bylo komisí pro klasifikaci zásob užitkových nerostů rozhodnuto s platností od 1. října 1989, že každý výpočet na ložisku stavební suroviny musí obsahovat údaje o její radioaktivitě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012