Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Kotek
Autor
    Kotek, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 3
Strany
    s. 3-34
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu
Předmětová skupina
    metody analytické
    přesnost metody
    spektrofotometrie
    U (uran - 92)
Klíčové slovo
    Br-PADAP
    činidlem
    Dalšími
    Experimentů
    Metodami
    Porovnání
    Používanými
    Stanovení
    Technologických
    Uranu
    Vzorcích
Abstrakt (česky)
   Byla ověřena rychlá metoda stanovení uranu v koncentracích od 1 mg/litr výše. Metoda spočívá ve spektrofotometrickém stanovení uranu organickým činidlem Br-PADAP. Tato metoda je rychlejší (při zachování přesnosti), než dosud používané stanovení činidlem arzenazo III. s dělením rušivých iontů na silikagelu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012