Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Dragon
Další názvy
    Determination of increase of output of carboniferous flammable gas of underground mine Paskov of Důl Paskov, o.z. by application of carboniferous flammable gas output increase method optimised in view of natural and technical operational conditions of mining
Autor
    Dragon, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 2
Strany
    s. 45-48
Rok
    1999
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    degazace
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    metan
    těžba podzemní
    uhelný revír
    útlum těžby
    zásoby
    zemní plyn
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Paskov (Frýdek-Místek)
Klíčové slovo
    Dobývání
    Dolu
    Důlního
    Hořlavého
    Karbonského
    Metody
    Optimálního
    O.z
    Paskov
    Plynu
    Podmínkám
    Provedením
    Přírodním
    Stanovení
    Technicko-provozním
    Těžby
    Vzhledem
    Závodu
    Zemního
    Zvýšení
Abstrakt (anglicky)
   By the present paper a method of optimum increase of Carboniferous gas output is discussed with potential application for any mine of Ostrava Karvina coalfield (OKR) during current period of restructuring and winding up of coal production activities of mines
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012