Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
Údaj o odpovědnosti
    Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel, Bianka Horváthová
Další názvy
    Determination of 226Ra by using MnO2 - PAN resin
Autor
    Dulanská, Silvia
    Gardoňová, Veronika
    Horváthová, Bianka
    Mátel, Ľubomír
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 3
Strany
    s. 117-120
Rok
    2013
Poznámky
    1 obr., 2 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Klasifikační znak
    539.17
    556
Skupina konspektu
    550
    556
Předmětová skupina
    radioaktivita
    radium
    voda léčivá
    voda minerální
    voda pitná
    voda podzemní
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Slavkovský les (Česko)
    Slovensko
    Slovinsko
Klíčové slovo
    226Ra
    MnO2
    PAN
    Sorbentu
    Stanovenie
    Využitím
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 1. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014