Podrobnosti záznamu

Název
    Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
Další názvy
    The Early Bronze Age in Moravia in the light of Raw Materials of Chipped Artefacts
Autor
    Kopacz, Jerzy
    Přichystal, Antonín
    Šebela, Lubomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Ve službách archeologie V
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2004/05/20 ; Brno
Výraz tezauru
    chipped artefacts
    Early Bronze Age
    raw materials
Klíčové slovo
    Bronzová
    Doba
    Industrie
    Moravě
    Starší
    Surovin
    Světle
    štípané
Abstrakt (česky)
   Pozornost byla věnována surovinám štípaných artefaktů souvisejících s únětickou kulturou (64 lokalit) a věteřovskou skupinou (18 míst), dvě místa poskytla artefakty obého stáří. Převládající suroviny jsou moravského původu: rohovce Stránské skály, rohovce typu Krumlovský les, rohovcová brekcie, moravské jurské rohovce, křídové spongolity, křemičité zvětraliny serpentinitů, chalcedonová hmota, radiolarit a radiolariový rohovec.
Abstrakt (anglicky)
   The attention was focused on raw materials of chipped artefacts connected with the Únětice Culture (64 localities) and the Věteřov group (18 sites), two sites gave chipped artefacts of the both. The dominant raw materials are of Moravian origin: the Stránská skála chert, the Krumlovský-les-type cherts, chert breccias, Moravian Jurassic cherts, Cretaceous spongolites,, siliceous weathering products of serpentinites, chalcedony mass, radiolarite and radiolarian chert.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012