Podrobnosti záznamu

Název
    State of knowledge on the Zábřeh crystalline complex and Mírov "Culm" unit
Další názvy
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"