Podrobnosti záznamu

Název
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
Další názvy
    Cadmium static and dynamic sorption by sediments
Autor
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2001
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2001 ; 6. 12. 2001, Bratislava
Výraz tezauru
    cadmium
    sediment
    sorption
Klíčové slovo
    Dynamická
    Kadmia
    Sedimenty
    Sorpce
    Statická
Abstrakt (česky)
   Sorpční kapacita písčitého vzorku s nízkým obsahem jílových minerálů bez karbonátů je nízká u vzorku z Horní Bečvy se pohybuje kolem 5,95 meq/100g Při statické sorpci a sorpci v koloně, kdy je kadmium přidáno do zásobního roztoku, je maxi-mální sorpční kapacita zjištěná při dynamickém experimentu totožná se sorpční kapacitou zjištěnou při statické sorpci. Pokud je kadmium přidáno jednorázově jako bodový zdroj, zvýší se zachycené množství kadmia o 20 % proti statické sorpci. Při zpětné desorpci destilovanou vodou se ze vzorku uvolní pouze 65 % původně sorbovaného množství a ani roztok zředěné kyseliny sírové není scho-pen uvolnit ze sedimentu všechno sorbované kadmium.
Abstrakt (anglicky)
   Sorption capacity of sediment with low content of clay minerals and without carbonates is low and at sample from Dolní Bečva is 5.95 meq/100g. The dynamic sorption capacity of sediment at non-point contamination equals the static sorption capacity, at point contamination exceed it by 20 %.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012