Podrobnosti záznamu

Název
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
Další názvy
    Statistical anylysis of hydraulic parametres of crystalline rocks in the south-eastern part of Českomoravská vysočina Highland
Autor
    Kryštofová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Českomoravská vysočina Highland, crystalline units, statistical analysis, hydraulic parametres
Klíčové slovo
    Analýza
    části
    Českomoravské
    Hornin
    Hydraulických
    Jihovýchodní
    Krystalinika
    Parametrů
    Statistická
    Vrchoviny
Abstrakt (česky)
   Statistická analýza hydraulických parametrů krystalinických hornin je úvodní částí regionální hydrogeologické studie, která se zabývá významem krystalinika Českomoravské vysočiny jako vnější infiltrační oblasti karpatské předhlubně. Statistická analýza byla použita pro porovnání hodnot transmisivity v rámci jednotlivých geologických jednotek a horninových typů a k prokázání statisticky významných rozdílů mezi nimi.
Abstrakt (anglicky)
   Statistical anylysis of hydraulic parametres of crystalline rocks in the south-eastern part of Českomoravská vysočina Highland
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014