Podrobnosti záznamu

Název
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kaláb
Další názvy
    Statistic study of rockburst foci space distribution in the Karviná Part of OKR
Autor
    Kaláb, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
Strany
    s. 45
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    seizmologie
    těžba podzemní
    uhlí černé
    zpracování dat
Předmětová kategorie
    důlní otřes
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
Klíčové slovo
    Důlních
    Karvinské
    Oblasti
    Ohnisek
    OKR
    Otřesů
    Prostorového
    Rozložení
    Statistická
    Studie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012