Podrobnosti záznamu

Název
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
Další názvy
    The relation of the gas permeability and the soil gas radon concentrations - the statistical approach
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    3
Rok
    2008
Výraz tezauru
    permeability, soil gas radon, indoor radon
Klíčové slovo
    Koncentrace
    Plynopropustnosti
    Půdním
    Radonu
    Statistické
    Vlivu
    Vyhodnocení
    Výsledné
    Vzduchu
    Zemin
Abstrakt (česky)
   prokázán nárůst koncentrace radonu v objektech a půdním vzduchu v závislosti na rostoucí propustnosti zemin
Abstrakt (anglicky)
   The relation of the gas permeability and the soil gas radon concentrations - the statistical approach
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014