Podrobnosti záznamu

Název
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
Údaj o odpovědnosti
    Josef Honěk, František Staněk
Další názvy
    Statistical processing - basis for checking of input data of database
Autor
    Honěk, Josef
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 101-107
Rok
    1998
Poznámky
    7 obr., 3 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    analýza statistická
    databanka
    kontrola
    uhelný revír
    uhlí
    ukládání dat
Klíčové slovo
    Dat
    Databáze
    Do
    Kontrolu
    Podklad
    Statistické
    Vstupních
    Zpracování
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with methodology of data control at input of data deposit database based on mathematical statistics methods. It emphasizes necessity of applying data control. For each type of input data it is necessary to elaborate a corresponding statistic evaluation of relevant empirical selection. The results of statistic processing are bases for the following: 1. For determination of limit values control of individual data within process of data filing in dependence on petrographic description whereby attention of annotator is drawn to a "suspect" value. 2. For determination of regression function between a independent variables. The detected function is again emplozed for identification or "suspect" value. 3. For correction or elimination of remote values in case of subsequent processing of data selected from database
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012