Podrobnosti záznamu

Název
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba, Jaromír Leichmann
Další názvy
    Heavy mineral studies of Lower Miocene sediments in the southwestern part of the Carpathian Foredeep
Autor
    Leichmann, Jaromír
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Svazek/č.
    Roč. 82
Strany
    s. 51-61
Rok
    1997
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    analýza statistická
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    oblast snosová
    těžké minerály
Geografické jméno
    Božice (Znojmo)
    Čejkovice (Znojmo)
    ČR-Morava
    Jezeřany-Maršovice (Znojmo)
    Miroslav (Znojmo)
    Olbramovice (Znojmo)
    Pravlov (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    Asociací
    části
    Jz
    Karpatské
    Minerálů
    Miocénu
    Předhlubně
    Spodního
    Statistické
    Těžkých
    Zpracování
Abstrakt (anglicky)
   Statistical analysis of heavy mineral data of Lower Miocene (Eggenburgian, Ottnangian) sediments from the southwestern part of the Carpathian Foredeep lead to the discrimination of the main heavy mineral components. The components for the Znojmo region are: zircone - apatite + hornblende - staurolite + kyanite + tourmaline - garnet and for the Miroslav region: zircone + rutile (+apatite) - apatite - hornblende - staurolite + tourmaline - kyanite - (garnet). The main source from the Moravicum and from the Dyje Batholith was recognised in the Lower Miocene deposits of the Znojmo region. The dominant source for the Miroslav region was the Brno Massif and partly the Moldanubicum. The Cretaceous sediments were an important source for both regions. In full detail the deposits in the Miroslav region can be subdivided into 3 unit according to the environment of deposition. The nearest are (mainly the Brno Massif) was the source for the basal alluvial-fluvial deposits.
   The middle deltaic have several sources (mainly the Brno Massif, the Moravicum, less important was the role of the Moldanubicum). The upper shallow maine deposits point to the broadest source area. The input from the Cretaceous sediments was higher with broader source area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012