Podrobnosti záznamu

Název
    Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
Údaj o odpovědnosti
    Daniel Nývlt
Další názvy
    Indicator statistic of the Mníšek glaciofluvial sand and gravel
Autor
    Nývlt, Daniel, 1976-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 93-97
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 33 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    mapa geologická
    pleistocén
    sedimentace glacifluviální
    souvky
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mníšek (Liberec)
    Nová Ves (Liberec)
Klíčové slovo
    03-14
    Glacifluálních
    Liberec
    Mníšeckých
    Nordických
    Písků
    Souvků
    Statistika
    štěrků
    Vůdčích
Abstrakt (anglicky)
   Two Nordic indicator statistic analyses were carried out from the accumulation of the Mníšek glaciofluvial sand and gravel with the use of the TGZ in combination with the circle-map method. They brought TGZ-coordinates for Mníšek and Nová Ves localities of 'fí' = 59,9°; 'lambda' = 17,0° and 'fí' = 60,4°; 'lambda' = 16,9° respectively. These results are compared with those from the wider surroundings. They show similarities with second Elsterian deposits from the Leipzig basin, Elsterian sediments from the vicinity of Wroclaw and with the Saalian proglacial accumulation close to Jeseník. The accumulation of the Mníšek glaciofluvial sand and gravel is linked with the second Elsterian glaciation, as based on the results of indicator statistics and various others studies carried out by the author. The author also points out some unsolved problems associated with the correlation of local stratigraphic systems in Czechia with those from adjacent areas of Poland and Germany.
   These could at least partly be solved using the Nordic indicator statistic analyses
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012