Podrobnosti záznamu

Název
    Status of the deposits of unreserved minerals in the raw material resources potential of the Czech Republic
Další názvy
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky