Podrobnosti záznamu

Název
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Staurolite-bearing rocks of the Hrubý Jeseník Mts.
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Strany
    s. 70-74
Poznámky
    2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    granáty
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    rula
    silesikum
    staurolit
    svor
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
Klíčové slovo
    Horniny
    Hrubého
    Jeseníku
    Staurolitové
Abstrakt (anglicky)
   Staurolite-bearing rocks accompany in the Hrubý Jeseník Mts. muscovite, muscovite-biotite, biotite micaschists and biotite gneisses in the devonian envelope of the Desná dome. Staurolite-bearing rocks form variously thick lenses and irregular layers in the series of strata micaschists and gneisses. Staurolite-bearing rocks can be distinguished in two groups. Dark staurolite-biotite-plagioclase gneisses with higher content of graphite content of andalusite, kyanite, sillimanite and garnet form the second group. For staurolite-bearing rocks the higher content of Al2O3, FeO, higher ratio of FeO/MgO and variable ratio of K2O/Na2O is characteristic. Staurolite-bearing rocks were formed by regional metamorphism in temperature 540-675 °C and pressure about 380-500 MPa
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012