Podrobnosti záznamu

Název
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
Údaj o odpovědnosti
    Martin Janoška
Další názvy
    State of knowledge on the Zábřeh crystalline complex and Mírov "Culm" unit
Autor
    Janoška, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 35
Strany
    s. 61-80
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 4 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    břidlice jílová
    devon
    flyš
    geologie regionální
    geologie strukturní
    historie geologie
    konglomerát
    metamorfika
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    vápenec
    zábřežské krystalinikum
Geografické jméno
    Česká republika
    Květín (Šumperk)
    Městečko Trnávka (Svitavy)
    Mírov (Šumperk)
    Slavoňov (Šumperk)
    Výprachtice (Ústí nad Orlicí)
    Zábřeh (Šumperk)
    Zadní Arnoštov (Svitavy)
Klíčové slovo
    Krystalinika
    Kulmu
    Mírovského
    Poznání
    Stav
    Zábřežského
Abstrakt (anglicky)
   An exhaustive review of the most important research results from two neighboring regional units, standing for a long time apart from the modern geological research activities - the Zábřeh Crystalline Unit and the Mírov "Culm" Unit (Chlupáč and Štorch 1992), is presented in the following paper. Both the units are typically composed of very similar flysch sediments. A general agreement has been achieved for the Zábřeh Unit and the Mírov Unit, that the former represents a cadomian flysch whereas the latter represents the variscan one. However, recent research results interfere with the previously published ideas. Today, preliminary and still poorly supported data indicate that some parts of Zábřeh Unit can be interpreted as devonian in age, creating a complex nappe structure together with the Proterozoic members.
   In the lights of new recognitions of structure at the eastern margin of the Bohemian Massif, both the Zábřeh Unit and the Mírov "Culm" Unit represent enigmatic areas, whose investigation may yield new and unexpected findings in the future. The following contribution may serve to facilitate in geologic literature to those undertaking a research in the mentioned area. The article has been compiled as an extensive literature summary with a minimum subjective comments by the author. The reader is hereby provided with a wide space for evaluation of many contradictory and sometimes confusing throughts. The conclusions, achieved by the author, are summarized in the English resume
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012