Podrobnosti záznamu

Název
    Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex)
Další názvy
    Fabric and emplacement of selected dikes (Central Bohemian Plutonic Complex)
Autor
    Holub, František
    Orságová, Lucie
    Studená, Martina
    Verner, Kryštof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Dike, Fabric, Anisotropy of magnetic susceptibility, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Komplex
    Mechanismy
    Plutonický
    Stavby
    Středočeský
    Těles
    Vmístění
    Vybraných
    žilných
Abstrakt (česky)
   V předkládané práci jsou shrnuty výsledky komplexní strukturní analýzy ze dvou žilných těles syenitových profyrů na lokalitě Malčice a Poříčí nad Sázavou. Jedná se o charakteristiku jejich vnitřních staveb, struktur a intruzivních kontaktů na základě terénního studia a aplikace metody anizotropie magnetické suseptibility.
Abstrakt (anglicky)
   Fabric and emplacement of selected dikes (Central Bohemian Plutonic Complex)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014