Podrobnosti záznamu

Název
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
Údaj o odpovědnosti
    Anton Hrnčář, Samuel Hruškovič
Další názvy
    Building stone in young volcanic regions
Autor
    Hrnčář, Anton
    Hruškovič, Samuel
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 5
Strany
    s. 441-453
Rok
    1989
Poznámky
    11 obr., 4 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    553.5/.8
Předmětová kategorie
    neovulkanity Západních Karpat
    stavební kámen a kamenivo
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika nerudních surovin
    výlevné horniny "bez křemene" a foidů
    výlevné horniny s křemenem
Geografické jméno
    ČSSR-Slovensko
Klíčové slovo
    Kamene
    Neovulkanitoch
    Slovenska
    Stavebné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012