Podrobnosti záznamu

Název
    Stigmidium epistigmellum (Mycosphaerellaceae), a lichenicolous fungus from maritime Caloplaca in North America
Autor
    Knudsen, Kerry
    Kocourková, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    The Bryologist
Svazek/č.
    Roč. 112, č. 3
Strany
    6
Rok
    2009
Výraz tezauru
    California
    Pharcidia epistigmella
    Stigmidium epistigmellum
Klíčové slovo
    America
    Caloplaca
    Epistigmellum
    Fungus
    Lichenicolous
    Maritime
    Mycosphaerellaceae
    North
    Stigmidium
Abstrakt (anglicky)
   A lichenicolous fungus, Stigmidium epistigmellum (Nyl. ex Vouaux.) Kocourk. et Knudsen, is re-described from maritime Caloplaca species from the western coast of North America
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012