Podrobnosti záznamu

Název
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
Údaj o odpovědnosti
    Václav Matoušek
Další názvy
    A "centennial" flood on restored stream
Autor
    Matoušek, Václav, 1963-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 3
Strany
    s. 5-11
Rok
    2002
Poznámky
    8 obr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 52, č. 10 (2002)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    556
Předmětová skupina
    koryto
    odtok
    odvodňování
    poškození
    potok
    povodeň
    revitalizace
    srážky dešťové
    vodoteč
Geografické jméno
    Borová (Český Krumlov, Český Krumlov)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Borová
    Potoce
    Povodeň
    Revitalizovaném
    Stoletá
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 10. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012