Podrobnosti záznamu

Název
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šucha, Ján Medveď
Další názvy
    Trace elements in clay minerals as indicators of geological processes in the Permian sediments of the North Gemericum, Eastern Slovakia
Autor
    Medveď, Ján
    Šucha, Vladimír
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 417-420
Rok
    1990
Poznámky
    1 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    atomová absorpční spektrometrie
    gemerikum
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    perm
    sedimentologie
    sedimenty jílovité
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Slovensko východní
Klíčové slovo
    Gemerika
    Geologických
    ílových
    Indikátory
    Mineráloch
    Permu
    Procesov
    Prvky
    Sedimentoch
    Severného
    Stopové
Abstrakt (česky)
   V sedimentech gemerika se na jílovou frakci výrazně váže vanad a molybden; výrazná vazba bóru a stroncia se neprojevila nebo byla zastřena přítomností nejílových zdrojů těchto prvků. Průměrný obsah bóru je rozdílný. Zvýšený obsah tohoto prvku v sedimentech svrchního permu způsobila zvýšená salinita sedimentačního prostředí. Značné zvýšení hodnoty poměru B : Ga indikují mořské prostředí a vzdálené prostředí akumulace sedimentu od zdrojové oblasti. Podmínky vzniku sedimentů byly ve spodním a svrchním permu odlišné, hlavně z hlediska salinity prostředí a délky transportu zdrojového materiálu. Při rozboru vzorků bylo použito metody atomové absorpční spektrometrie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012