Podrobnosti záznamu

Název
    Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory
Další názvy
    Tracer tests and new findings on Miskovice Karst near Kutná Hora town
Autor
    Bruthans, Jiří
    Vojtěchovská, Anna
    Zeman, Ondřej
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Speleofórum
Výraz tezauru
    Bruthans Jiří 1566 tracer test, Qtracer, karst hydrology, Miskovice, Kutná Hora
Klíčové slovo
    Hory
    Krasu
    Kutné
    Miskovickém
    Nové
    Poznatky
    Stopovací
    Zkoušky
Abstrakt (česky)
   Hydrogeologie Miskovického krasu, nové stopovací zkoušky, zjištěné parametry krasového kanálu pomocí programu Qtracer. Pramen Sv Vojtěch a charakter kolísání teploty a průtoku
Abstrakt (anglicky)
   Hydrogeology of Miskovice karst, recent tracer tests, parameters of karst conduit based on tracer tests and Qtracer program. Yield and temperature variation of St Vojtěch spring
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012