Podrobnosti záznamu

Název
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách
Autor
    Bruthans, J.
    Vojtěchovská, A.
    Zeman, Ondřej
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 10, -
Strany
    s. 102-105
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN (Sv. 10 - ISBN 80-210-3137-9)
    Projekt: 2001/2066, GA FRVŠ, CZ
    Překlad názvu: Tracer tests in Branná Group in Rychleby Mts
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
    Výzkumný záměr: CEZ:MSM 113100006
Předmětová kategorie
    Branná Group in Rychleby Mts.
    karst hydrology
    tracer test
Klíčové slovo
    Branné
    Horách
    Krasu
    Rychlebských
    Skupiny
    Stopovací
    Zkoušky
Abstrakt (česky)
   Výsledky provedených stopovacích zkoušek jsou důležitým podkladem pro rozšíření ochranných pásem příslušného vodního zdroje o okolí ponorů, z kterých voda odtéká do jímaného objektu. V budoucnu bude vhodné provést regionální stopovací experiment z ponorů v oblasti Ramzovského sedla. je možné, že právě v této oblasti se infiltrují vody, které pak vyvěrají ve vydatném Maďarském prameni, který zásobuje pitnou vodou město Jeseník. Překvapením jsou velké rozměry omočených profilů krasových kanálů a nízká Pecletova čísla, získané ze stopovacích zkoušek. Krasové kanály jsou zřejmě ze značné části vyplněny sutí a sedimenty, takže dochází k velkému rozptylu stopovače.
Abstrakt (anglicky)
   Several karst springs in Branná Group between Branná and Vápenná municipalities are used as important water supplies. Nevertheless, there are only few hydrogeology studies in the area. There quantitative tracer tests were performed in karst occurences. Velocity of flow, volume of karst conduits, Peclet numbers, recovery and other parametres were computed by means of Qtracer2 program.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012