Podrobnosti záznamu

Název
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bezděz
Svazek/č.
    Roč. 11, -
Strany
    s. 141-155
Rok
    2002
Poznámky
    Překlad názvu: The ichnofossils in the Cretaceous rocks of the Česká Lípa region
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Cretaceous
    ichnofossils
    North Bohemia
Klíčové slovo
    Bezobratlých
    Českolipsku
    činnosti
    Horninách
    Ichnofosilie
    Křídového
    Po
    Stáří
    Stopy
Abstrakt (česky)
   Z popisu vybraných lokalit, úvodních poznámek a poznámek k jednotlivým ichnotaxonům vyplývají tři základní styly bioturbace v křídových horninách Českolipska: 1. bioturbace vázaná na "krátká kolonizační okna" (zpravidla ichnorody Thalassinoides nebo Planolites, vyskytující se s malou densitou v hornině s dobře zachovalými primárními sedimentárními texturami); 2. bioturbace vázaná na "dlouhá kolonizační okna" (obvykle hustá síť tunelů Thalassinoides isp. nebo Ophiomorpha isp.); 3. bioturbace v "opukách" (písčitých slínovcích a podobných horninách.
Abstrakt (anglicky)
   There basic styles of bioturbation have been recognized, in the studied area: 1) ichnofabric of a "shortcolonisation windows", 2) ichnofabric of "long colonisation windows", 3) ichnofabric of marestones.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012