Podrobnosti záznamu

Název
    Storm sandstones and benthic fauna in the Zahořany Formation in Prague (Upper Ordovician, Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Havlíček, Petr Štorch
Autor
    Havlíček, Vladimír
    Štorch, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 3
Strany
    s. 167-172
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    Barrandien
    benthos
    Brachiopoda
    fauna
    ordovik
    sedimentologie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Praha-Libeň
Klíčové slovo
    Benthic
    Czechoslovakia
    Fauna
    Formation
    Ordovician
    Prague
    Sandstones
    Storm
    Upper
    Zahořany
Abstrakt (česky)
   Nové odkryvy v zahořanském souvrství v Praze - Libni, zastihly sled bouřkových pískovců, prachovců a břidlic s bentózní faunou. Fauna, náležející společenstvu s Drabovia latior, byla zjištěna jak v bouřkové sekvenci, tak v nadložním sledu jílovitých prachovců. Společenstvo zde obývalo mělkovodní prostředí v dosahu bouřkových vln na vrcholu elevační zóny paralelní s pražským zlomem.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012