Podrobnosti záznamu

Název
    Strain partitioning in front of an obliquely convergent indenter
Autor
    Ježek, Josef
    Schulmann, Karel
    Thompson, Alan Bruce
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Continental collision and the tectonosedimentary evolution of forelands
Výraz tezauru
    indenter
    numerical modeling
    strain partitioning
Klíčové slovo
    Convergent
    Front
    Indenter
    Obliquely
    Partitioning
    Strain
Abstrakt (anglicky)
   Numerical modeling of strain partitioning in front of an obliquely convergent indenter
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012