Podrobnosti záznamu

Název
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
Další názvy
    Mine water stratification after mine flooding, causes and concequences
Autor
    Černík, Miroslav
    Šupíková, Irena
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Těžba a její dopady na životní prostředí II
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2008 ; Svoboda
Výraz tezauru
    geochemical model
    mine flooded
    mine water
    redox potential
    stratification
Klíčové slovo
    Dolů
    Důlních
    Důsledky
    Po
    Příčiny
    Stratifikace
    Vod
    Zatopení
Abstrakt (česky)
   Po útlumu těžby nerostných surovin v České republice na přelomu 80. a 90. let vyvstala nutnost řešit celou řadu problémů souvisejících s odstraňováním a zahlazováním následků hornické činnosti. Jako nejzávažnější problém se ukázala nikoliv samotná likvidace důlních děl, ale ostré změny složení důlních vod a nutnost jejich čištění. Pro účinná a ekonomicky efektivní opatření je nutné pochopení příčin samotného vývoje složení důlních vod a reálný odhad jejich dlouhodobého vývoje.
Abstrakt (anglicky)
   Important factor which play main role at high concentrated mine water formation is stratification of mine water. The stratification of mine water body was observed on all studied ore and coal deposits (five) by in-depth resistivity and temperature logging, and mine water sampling. On Oslavany coal mine Jindřich II there can be identified three layers of stratified mine water. Sharp transition between layers and very distinctive concentrations of dissolved solids are characteristic. Stratification is stable despite of mine water discharge about 50 L/s. Detailed geochemical model of stratified layers formation and their time evolution is be presented.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012