Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
Údaj o odpovědnosti
    Klement Fordinál, Adriena Zlinská, Eva Halásová, Marianna Slamková, Rostislav Brzobohatý
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Brzobohatý, Rostislav, 1938-
    Fordinál, Klement
    Halásová, Eva
    Slamková, Marianna
    Zlinská, Adriena
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, č. mimoř.
Strany
    s. 90-92
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    baden
    flóra
    Foraminifera
    litostratigrafie
    miocén-střední
    Mollusca
    nannofosílie
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    palynologie
    sedimenty klastické
    terciér
    vídeňská pánev
    vrt
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Bádenských
    Okolia
    Paleoekologických
    Panva
    Pomerov
    Rekonštrukcia
    Sedimentov
    Slovensko
    Stratigrafia
    Stupavy
    Viedenská
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012