Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek)
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Hladil, Lubomír F. Jansa, Antonín Těžký, Kateřina Helešicová, Jiskra Hrubanová
Další názvy
    Stratigraphical evidence of a thrust fault in the Raškovice Ja-7 borehole
Autor
    Helešicová, Kateřina
    Hladil, Jindřich, 1953-
    Hrubanová, Jiskra
    Jansa, Lubomír F.
    Těžký, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 87-90
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    devon-svrchní
    frasn
    geologie regionální
    karotáž
    korelace stratigrafická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    přesmyk
    revize
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Raškovice (Frýdek-Místek)
Klíčové slovo
    25-22
    Doklady
    Frýdek-Místek
    Ja-7
    Násunovém
    Raškovice
    Stratigrafické
    Vrtu
    Zlomu
Abstrakt (anglicky)
   The Raškovice Ja-7 well (ESE of Frýdek-Místek) was one of the pilot wells with full cored rocks that penetrated the Carpathian nappes and continued through the entire thickness of (para) autochthonous paleozoic to brunovistulian crystalline basement. The drilled carbonate formations (687 m) are x3 to x6 thicker than in neighboring wells (such as Morávka NP-828 (182 m), Krásná KS-9 (101 m), Ostravice NP-824 (151 m), Guty NT-5 (146 m), Kozlovice SV-4 (300 m) or Kozlovice SV-1 (236 m). Biostratigraphy of early 1980s indicated normal superposition of faunas in two levels, at the very base and top of limestones, in the Middle Givetian and Upper Frasnian, respectively. However, the fuzzy and alternating pattern between these two biomarker levels remained unaswered.
   An unlikely "Givetian-Frasnian transition" of hundreds of meters contrasted with situation in all other Moravian sections, where sedimentary condensation and hiatuses are connected to short-lived but strong sea level drop at Gi/Fr boundary. The geophysical revision of this problem required digitized well-logs, corrected for instrumentally caused differences and normalized to physical parameters of rocks. two thick packages of the rocks - approx. 1250-1440 m and approx. 1470-1690 m - have identical geophysical sequence patterns and must be equally aged. Subsequently, the merge of three biostratigraphical databases provided an evidence for sequentially grouped biomarker patterns (such as maxima of Amphipora angusta with stepwise occurrences of Amph. pinguis and Alveolites mailleuxi)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012