Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7
Autor
    Helešicová, K.
    Hladil, Jindřich
    Hrubanová, J.
    Jansa, L. F.
    Těžký, A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 7, -
Strany
    s. 87-90
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: IAA3013809, GA AV ČR
    Překlad názvu: Stratigraphical evidence of a thrust fault in the Raškovice Ja-7 borehole
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Doklady
    Ja-7
    Násunovém
    Raškovice
    Stratigrafické
    Vrtu
    Zlomu
Abstrakt (česky)
   Podrobná geofyzikální revize vrtu Raškovice Ja-9 (jv. od Frýdku Místku), založená na práci s očištěnými digitalizovanými záznamy přirozené gamma aktivity hornin, definuje v detailech dvě mocné série vrstev vápenců. Tyto intervaly jsou v hloubkách vrtu 1250-1440 m a 1470-1690 m. Mají identické sekvenčně a eventostratigraficky korelovatelné záznamy a musejí být proto stejně staré, ačkoliv se v řezu tektonicky opakují, ležíce ve dvou různých úrovních. Vedle dokumentace rozsáhlých plochých přesunů šířících se do svrchnokarbonských sedimentů ostravsko-karvinské pánve od R. Grygara je toto další významný důkaz variské násunové tektoniky i ve velmi daleko na východ sledovatelných allochtonních pokryvech relativně stabilněji zakořeněného bloku s brunivistulickým fundamentem. Variské násunové plochy jsou zachovány jako relikty přerušované násuny alpinskými a též strmými zlomy velmi mladého data.
Abstrakt (anglicky)
   The geophysical revision of digitized well-logs defined two thick packages of the rocks in the Ja-7 borehole (SE of Frýdek-Místek). The packages being approx. 1250-1440 m and approx. 1470-1690 m have identical geophysical sequence patterns and must be equally aged. This and related evidences show the presence of the Variscan nappe structures even in the SE Moravia, of course, with a strong structure overprint of young thin-skin structures and normal faults (Carpathian Mts.).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012