Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
Údaj o odpovědnosti
    Magda Konzalová
Další názvy
    The stratigraphic and palaeoenvironmental importance of Gymnosperms (Conifers mainly) in different facies of the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Konzalová, Magda
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 105-106
Rok
    1996
Poznámky
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    Coniferophytina
    česká křídová pánev
    ekologie
    facie
    Gymnospermophyta
    křída-svrchní
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    české
    Faciích
    Gymnosperm
    Jehličin
    Křídové
    Paleoenvironmentální
    Pánve
    Různých
    Stratigrafický
    Význam
    Zejména
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012