Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
Další názvy
    Stratigraphic range of the pelitic and flyschoid facies under the Hrubá skála sandstones (Bohemian Cretaceous Basin, Teplice Formation) of the Příhrazské skály Cliffs, Hrubá Skála Cliffs and Prachovské skály Cliffs, NE Bohemia.
Autor
    Švábenická, Lilian
    Valečka, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Svazek/č.
    Roč. 45, č. podzim
Strany
    7
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Bohemian Paradise area, NE Bohemia, Bohemian Cretaceous Basin, Turonian, Coniacian, lithology, lithostratigraphy, inoceramids, calcareous nannofossils, biostratigraphy
Klíčové slovo
    Čechy
    české
    Facie
    Flyšoidní
    Hruboskalska
    Hruboskalských
    Křídové
    Oblasti
    Pánve
    Pelitické
    Pískovců
    Podloží
    Prachovských
    Příhrazských
    Rozsah
    Skal
    Souvrství
    Stratigrafický
    Teplické
Abstrakt (česky)
   Heterogenní báze tělesa hruboskalského pískovce byla prokázána na základě biostratigrafie podložních sedimentů v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal. Báze Příhrazských skal spadá do spodní části acme Marthasterites furcatus a je korelována s nejvyšším turonem. Báze tělesa v oblasti Hruboskalska je korelována již se spodním coniakem podle přítomnosti měkkyší fauny Cremnoceramus deformis erectus, C. waltersdorfensis hannovrensis a acme M. furcatus. Počátek sedimentace hruboskalských pískovců byl pravděpodobně diachronní od ZSZ (Příhrazské skály), nejvyšší turon a pokračoval na VJV (Prachovské skály, spodní coniac s přínosem materiálu od S až SZ. Diachronita byla pravděpodobně způsobena změnou paleoproudů v této části české křídové pánve (nynější oblast Českého ráje). Svrchní část pískovcového tělesa je téměř izochronní.
Abstrakt (anglicky)
   Stratigraphic range of the pelitic and flyschoid facies under the Hrubá skála sandstones (Bohemian Cretaceous Basin, Teplice Formation) of the Příhrazské skály Cliffs, Hrubá Skála Cliffs and Prachovské skály Cliffs, NE Bohemia.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014