Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Bůžek, Zlatko Kvaček
Další názvy
    Stratigraphic research at the margin of the North Bohemian Basin S. of Chabařovice
Autor
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 33-35
Rok
    1991
Předmětová skupina
    biocenóza
    flóra
    nálezy
    Pisces
    severočeská pánev
    terciér
    Vertebrata
Geografické jméno
    Chabařovice
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Chabařovic
    Okraji
    Pánve
    Severočeské
    Stratigrafický
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Paleontologické vyhodnocení vrtné akce Chabařovice II v letech 1987-89 přineslo bohaté nálezy flory v podpánevním komplexu, s velkým podílem arktoterciérních prvků. Tato flora je blízká t.zv. kundratickému typu flory, spjatému s bazaltovou fází vulkanismu Českého středohoří, stáří střední oligocén (rupel).Zajímavá je doprovodná rybí fauna, především rod Amia, vyskytující se i v doprovodu artoterciérní flory. Nálezy v neogenu vlastní hnědouhelné pánve jsou mnohem chudší, ve spodní části sloje s Quercus rhenana,ve svrchních písčitojílovitých vrstvách s taxony s dosud nedostatečně známým stratigrafickým rozsahem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012