Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Bůžek, Pavel Čtyroký, Jozef Zlocha
Další názvy
    Stratigraphic research of the Paleogene of the Turňa basin in the vicinity of Drieňovec, Eastern Slovakia
Autor
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Čtyroký, Pavel
    Zlocha, Jozef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník z paleontologickej konferencie
Strany
    s. 175-178
Předmětová skupina
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    paleogén
    paleontologie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Drienovec
Klíčové slovo
    Drienovce
    Kotliny
    Okolí
    Paleogénu
    Slovensku
    Stratigrafický
    Turnianskej
    Východním
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Paleogén turnianské kotliny je silně tektonicky postižen, což činilo obtíže při stratigrafickém výzkumu. V článku jsou uvedeny výsledky zpracování fosilních nálezů, zejména plžů, ostrakodů a fragmentární flóry z vrtu VD-1 Drienovec a z haldy bývalého uhelného dolu Bianka. Nově získané údaje svědčí pravděpodobně pro zařazení studovaných sladkovodních vápenců do spodního eocénu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012