Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Jiříček
Další názvy
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
    Stratigraphy and geology of the Lower Miocene sediments of the Carpathian Foredeep in South Moravia and adjacent part of Lower Austria
Autor
    Jiříček, Rudolf
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 16
Strany
    s. 37-65
Rok
    1995
Poznámky
    19 obr., 3 tab., 35 bibl. + 1
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty.
Předmětová skupina
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    paleogeografie
    provincie ropo-plynonosná
    ropo-plynonosná provincie
    sedimentologie
    seizmologie
    vídeňská pánev
Předmětová kategorie
    mapa izopach
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
Klíčové slovo
    části
    čelní
    Dolního
    Jižní
    Miocénu
    Moravě
    Prohlubni
    Přilehlé
    Rakouska
    Sedimentů
    Spodního
    Stavba
    Stratigrafie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012