Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Valoch, Libuše Smolíková, Jaromír Karásek
Další názvy
    Stratigraphy of the Pleistocene sediments at the Dominikánské square in Brno
Autor
    Karásek, Jaromír
    Smolíková, Libuše
    Valoch, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 14-19
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 7 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    alochton
    analýza valounová
    archeologie
    kvartér Českého masivu
    mikromorfologie půdní
    oblast snosová
    paleolit
    pleistocén
    profil odkryvu
    půda fosilní
    sedimentace fluviální
    spraš
    terasa
    valoun
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    24-34
    Brně
    Dominikánském
    Ivančice
    Náměstí
    Pleistocenních
    Sedimentů
    Stratigrafie
Abstrakt (anglicky)
   Loess series overlying fluvial sediments and Miocene clays lying below both complexes were documented in a section of a fundation pit at the locality recovered during building activities. Based on micromorphological analysis, the palaeosoils (Fig. 1, section A, levels 1, 3-5) of the loess (Fig. 1, section A, levels 2 and 6) belong to Eem and Holstein interglacials. The Holocene soil and the Würmian sediments are missing. Palaeolithic stone artifacts found at the locality are connected with Holstein palaeosoils. Fluvial deposits (Fig. 1, section A, levels 10-13) probably appertain to the morphostratigraphic level of the Tuřany river terrace in allochtonous position and they were moved to this position by block slide.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012