Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čtyroký
Další názvy
    Stratigraphy of the Late Miocene and Pliocene in the Upper Moravia Valley
Autor
    Čtyroký, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Strany
    s. 28-32
Rok
    1995
Poznámky
    4 obr., 20 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Předmětová skupina
    fauna
    flóra
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    miocén-svrchní
    pliocén
    profil vrtný
    Tethys
Předmětová kategorie
    lignit
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kroměříž
    Kurovice
    Žerůvky
Klíčové slovo
    Hornomoravského
    Miocénu
    Pliocénu
    Stratigrafie
    Svrchního
    úvalu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012