Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphic and oxygen isotope evidence for My-scale glaciation driving eustasy in the Early-Middle Devonian greenhouse world
Další názvy
    Stratigrafické a geochemické důkazy (stabilní izotopy kyslíku) pro glacioeustázi ve spodním a středním devonu
Autor
    Berkyová, Stanislava
    Elrick, Maya
    Frýda, Jiří
    Joachimski, Michael
    Klapper, Gilbert
    Sharp, Zachary
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Svazek/č.
    Roč. 276, č. 1-4
Strany
    12
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Devonian,Glacio-eustasy,Greenhouse,Oxygen isotopes,Conodont apatite,Glaciation
Klíčové slovo
    Devonian
    Driving
    Early-Middle
    Eustasy
    Evidence
    Glaciation
    Greenhouse
    Isotope
    My-scale
    Oxygen
    Stratigraphic
    World
Abstrakt (česky)
   V sedimentárních sekvencích spodního a středního devonu USA (Nevada, Great Basin, Northern Antelope Range) a České republiky (pražská pánev, lom Na Škrábku a dálniční zářez Barrandov) bylo analyzováno izotopové složení kyslíku apatitu konodontových elementů. Výsledky ukazují na možnost korelace těchto teránů, trendy jsou v jednotlivých biozónách velice podobné a můžou tedy ukazovat na globální transgresně-regresní události, řízené pravděpodobně glacieustází. Pokud jsou naše předpoklady správné, bude nutno změnit naší představu období devonu jakožto období "greenhouse", tedy období bez ledovcových čepiček.
Abstrakt (anglicky)
   Million year-scale (3rd-order) depositional sequences (few 10s to ~100 m-thick) are common in the Devonian marine record and are correlated between sedimentary basins and across widely separated continents implying a eustatic origin. Tectonically driven changes in mid-ocean ridge spreading rates/lengths are too slow to account for the calculated 3rd-order rise/fall rates and typical orbital frequencies (~20- 400 ky) are too fast. We analyzed oxygen isotopes from conodont apatite to evaluate if Early-Middle Devonian 3rd-order sea-level changes were controlled by paleoclimatically driven ice volume (glacioeustasy) and seawater temperature change (thermo-eustasy). Two successive depositional sequences in the western U.S. (Nevada) and Czech Republic (Prague Basin) were sampled. The 18O values range from 17.8? to 20.2? (SMOW) and show similar trends across the Emsian-Eifelian boundary.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014