Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphic range of the pelitic and flyschoid facies under the Hrubá skála sandstones (Bohemian Cretaceous Basin, Teplice Formation) of the Příhrazské skály Cliffs, Hrubá Skála Cliffs and Prachovské skály Cliffs, NE Bohemia.
Další názvy
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy