Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust: a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Rep.)
Další názvy
    Změny komplexních nečistot platformních vápenců v čase a pravděpodobný význam atmosférického prachu: studie s důrazem na gamaspektrometrická a magnetosusceptibilitní měření z odkryvů (eifel-frasn, Morava, Česká rep.).
Autor
    Frána, Jaroslav
    Geršl, Milan
    Hladil, Jindřich
    Langrová, A.
    Spišiak, J.
    Strnad, Ladislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 4
Strany
    21
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Complex impurities, Platform limestones, Gamma-ray spectrometry, Magnetic susceptibility, Devonian,
Klíčové slovo
    Atmospheric
    Complex
    Czech
    Dust
    Eifelian-Frasnian
    Emphasis
    Gamma-ray
    Impurities
    Limestones
    Logging
    Magnetic
    Moravia
    Outcrop
    Platform
    Possible
    Rep
    Significance
    Spectrometry
    Stratigraphic
    Study
    Susceptibility
    Variation
Abstrakt (česky)
   Minerální prach a další pevné složky devonského atmosférického aerosolu byly v podobě detritu nebo koloidních částic i roztoků v určitém množství deponovány také do akvatických sedimentárních prostředí, kde byly později zabudovány do relativně čistých karbonátových sedimentů. Kombinace metod gamaspektrometrické analýzy, magnetické susceptibility a analýzy stopových prvků umožnila první systematický pohled na tuto problematiku.
Abstrakt (anglicky)
   Mineral dust and other constituents of Devonian atmospheric aerosols together with certain amounts of aquatic suspensions of riverine detrital origin, colloidal particle dispersions and seawater solutes were embedded in ~95?98% (or purer) limestones on a consistently subsiding isolated carbonate platform where they formed very complex impurity systems. The combined method of natural gamma-ray spectrometric and magnetic susceptibility measurements (GRS?MS) together with background of major and trace element analyses provided first systematic insights into fine-scale variability of these impurities in a pile of pure carbonate platform beds, mostly in inner platform Amphipora limestone facies. A long composite stratigraphic section of the Moravian Karst ranges from mid-Eifelian to end-Frasnian levels and yields a number of time characterizing GRS?MS variations that can potentially serve as templates for high-resolution stratigraphic correlations over long distances.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014