Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust: a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
Autor
    Frána, Jaroslav
    Geršl, M.
    Hladil, Jindřich
    Langrová, Anna
    Spišiak, J.
    Strnad, L.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 4
Strany
    s. 703-723
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Změny komplexních nečistot platformních vápenců v čase a pravděpodobný význam atmosférického prachu: studie s důrazem na gamaspektrometrická a magnetosusceptibilitní měření z odkryvů (eifel-frasn, Morava, Česká republika)
    Rozsah: 21 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    complex impurities
    gamma-ray spectrometry
    platform limestones
Klíčové slovo
    Atmospheric
    Complex
    Czech
    Dust
    Eifelian-Frasnian
    Emphasis
    Gamma-ray
    Impurities
    Limestones
    Logging
    Magnetic
    Moravia
    Outcrop
    Platform
    Possible
    Republic
    Significance
    Spectrometry
    Stratigraphic
    Study
    Susceptibility
    Variation
Abstrakt (česky)
   Atmosférický prach a aerosol uzavíraný v poměrně nezávislém karbonátovém médiu byl studován v sedimentech soustavně klesajících, plošně rozlehlých a nezřídka izolovaných karbonátových plošin (hloubka několik metrů nebo okolo mořské hladiny). Podrobné údaje ze složených GRS-MS profilů ze stř. a svrch. devonu Moravského krasu zrcadlí jemnou stratigrafickou proměnlivost takovýchto komplexních nečistot a mohou být použity pro korelace na velkou vzdálenost při hodně zvýšené rozlišovací schopnosti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012